11.07.2019 22:17:35
Николай Викторович, я болел за Вас!!! И за Килкенни...)